صفحه اصلی - فروم پرشین سون

بازگشت   PersianSeven Forums > دانلود سنتر فروم پرشين سون| Download Center > نما و تصوير > دانلود ويديو كليپ > دانلود فیلم های خارجی
پورتال پرشين راهنمایی جــوایز IShop وبلاگ پرشین تماس با ما


ارسال مبحث جدید  پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو این تاپیک حالت نمایش
قدیمی 6 روز پیش   #1
Nepobedivi
عضو پرشين سون
 
آواتار Nepobedivi
 
تاريخ عضويت: Aug 2023
پست ها: 170
تشكرها (از ديگران): 0
تشكر شده 0 بار در 0 پست
چوق: 122,440
فعاليت Longevity
12/20 0/20
Today پست ها
ssssss170

عکسهای خریداری شده
پيش فرض Laravel : Make Six Projects With Php And LaravelLaravel : Make Six Projects With Php And Laravel
Last updated 6/2021
MP4 | Video: h264, 1280x720 | Audio: AAC, 44.1 KHz
Language: English | Size: 25.63 GB | Duration: 37h 7m

Restaurant app,Quiz app, Ecommerce app,Photo share app, Ringtone&Wallpaper app,Employee management System app.What you'll learn
You can follow this project on latest version of laravel
You will make 6 web applications with PHP & Laravel &Vue js
Everything related to Laravel by making projects
Student will learn to make quiz application
Student will learn to make ecommerce application
Student will learn to make photo sharing application
Student will learn to make ringtone&wallpaper download application
Student will learn to make Role based Employee management application
And lots of more cool things

Requirements
A good knowledge of php
A basic knowledge of javascript/html/css/bootstrap

Description
These courses were recorded in Laravel versions 6 and 7. But I do have "For Laravel 8 Users and Laravel 8 for the absolute beginner's" section with videos, which will help you to start this course with Laravel 8 or Laravel 9.Ready to build something awesome?You will be learning Laravel by making 6 web applications from basic to advanced projects.PROJECT1: Restaurant appPROJECT LEVEL: BEGINNERThis is a simple application where an admin can manage foods available in his restaurant and customers can view the details of the food such as price, description of the food, etc. Admin will able to create the categories for the food and manage the foods. PROJECT 2: Online examination(quiz) app with Laravel and Vuejs PROJECT LEVEL: INTERMEDIATEAn online quiz or online examination is a web application that allows the admin to set the questions with a maximum of four options along with the correct answer. Admin can categorize the questions by creating the category for the questions. This helps the admin to list all the questions for a particular category whenever necessary. Admin can create the users. Admin can assign the exam to his/her staff/interns/students for a particular category such as programming quiz, aptitude test, and so on. Each student/employee/intern who has been assigned a quiz can attempt the quiz and the result will be available to the candidate and admin can also view the result of the candidate in his/her dashboard.What students will learn?Students will learn to integrate the free admin template.How to write clean code.How to include Vue js in the project.How to display one question on screen per page and implement the next and previous button and do an ajax request with Vue js.How to include Moment.js for the timer.How to make a design database structure, use the relationship to query.How to solve the challenging problem related to coding.and many more...=>You can download all the videos, project code, templates and ask unlimited questions to the instructor in the Q&A section PROJECT 3: Ecommerce application with LaravelPROJECT LEVEL: INTERMEDIATE Ecommerce is a web application through which the company or a particular user can sell his products. In this project, we will make a web-based e-commerce web application in which the admin can create a category, subcategory, manage his/her products, view user details, view purchase details and the user will able to filter, search and buy the products from the website via the stripe payment method. What students will learn?You will learn to integrate the free admin template.You will learn to make a simple e-commerce frontpage design.You will learn to make a category, subcategory, products, filter the projects, etc.You will learn to make dependent dropdowns with ajax for category and subcategory.You will learn to make features such as adding products to the cart, updating the product, removing the product from the cart, checkout, system, etc.You will learn to integrate Stripe payment.You will learn to make the dynamic carousel to display the projects and sliders on the front page.No package involved for adding product to cart, we will make our own functionality for that.and many more...=>You can download all the videos, project code, templates and ask unlimited questions to the instructor in the Q&A sectionPROJECT 4: Photo share application with Laravel and Vue JSPROJECT LEVEL: ADVANCED The Phottoshare app is a web-based application that allows the user/photographer to share their photos with the world. Take beautiful photos, create an album in a particular category, and upload photos in your album and is ready to view. One user can able to follow another user and can also view his/her albums and photos. Any logged-in user can also leave a review in someone's album. As a guest user, you will be able to browse the photos based on category(such as Technology, Wildlife, People, Underwater, etc). What students will learn?You will learn how to work with Vue js in the frontend and Laravel at the backend.You will learn to implement important features such as bulk image upload, updating user avatar and background picture, creating an album, and working on form validation, follow/unfollow system, pagination, etc with Vue js.You will learn to integrate sweet alert. You will learn to integrate Disqus comments.You will learn many things about Vue js and Laravel through example.and many more...=>You can download all the videos, project code, templates and ask unlimited questions to the instructor in the Q&A sectionPROJECT 5: Mobile ringtone and wallpaper download websitePROJECT LEVEL: BEGINNERThis is a website from which you will able to download ringtone and wallpaper for your mobile. Any guest user can download a variety of ringtones from a different category. He/She will be able to download the same image in three different sizes(Large, Medium, and Small). The website will keep a record of the number of ringtones downloaded by the user. Other features include leaving reviews and comment on particular ringtone/wallpaper and sharing ringtone/wallpaper on social media by clicking the share button from this website.What students will learn?You will learn to upload files such as audio and image with validation.You will learn to use the Laravel Image Intervention package.You will learn to use the comment system and the social share button plugin.and many more...=>You can download all the videos, project code, templates and ask unlimited questions to the instructor in the Q&A sectionPROJECT6: Complete employee management system with users, roles, permission, bulk mail, leave, notices, etc.PROJECT LEVEL: INTERMEDIATEYou will make a complete employee management system for your company or for someone's company. There can be different types of users such as Admin, Supervisor, Editor, Staff based on roles given to them by admin while registering a user. A user(admin/supervisor) can create a department(such as the IT Department, Sales&Marketing Department), can create users, roles and assign permission for editing, updating, deleting, or accessing the particular record. Admin can create important notices and will be available to view for all the staff of the company. Admin can send a mail with attachments(such as image, pdf, doc, Docx) to one staff, to all staff, or to all staff of the particular department.What students will learn?You will learn to integrate the free admin template..You will make a feature that allows the admin to create a staff profile.You will make a feature that allows admin to make roles and assign permission to staff without using any package.You will make a feature that allows admin to send bulk mail with attachments to staff.You will make a feature that allows admin to create notices.You will make a feature that allows admin to create staff leave(sick leave, annual leave, etc).You will make the restaurant app=>You can download all the videos, project code, templates and ask unlimited questions to the instructor in the Q&A section

Overview

Section 1: Introduction

Lecture 1 Introduction

Section 2: Project Setup

Lecture 2 setup

Lecture 3 WHICH PROJECT TO START AS YOUR FIRST PROECT?

Lecture 4 DOWNLOAD PROJECT

Section 3: FOR LARAVEL 8 USERS

Lecture 5 FOR LARAVEL 8 USERS

Lecture 6 Install Laravel 8

Lecture 7 Target class not found error

Lecture 8 Laravel 8 bootstrap pagination

Section 4: LARAVEL 8 FOR ABSOLUTE BEGINNERS

Lecture 9 Before we start

Lecture 10 folder structure

Lecture 11 artisan command

Lecture 12 Route

Lecture 13 Route group

Lecture 14 passing data to view

Lecture 15 if and forelse satement

Lecture 16 submit form

Lecture 17 validation of form

Lecture 18 redirection and flash message

Lecture 19 Learn about migration

Lecture 20 add new column to existing table

Lecture 21 Eloquent save record

Lecture 22 Eloquent fetch record

Lecture 23 Eloquent find records

Lecture 24 Eloquent update record

Lecture 25 Eloquent delete record

Lecture 26 Eloquent first()

Section 5: Laravel Eloquent Relationships

Lecture 27 one to one relationship

Lecture 28 Laravel one to one inverse relationship

Lecture 29 hasMany()

Lecture 30 many to many

Lecture 31 many to many continue

Lecture 32 sync,attach,detach

Section 6:[BEGINNER LEVEL]PROJECT1: Restaurant App

Lecture 33 overview of project

Lecture 34 Install latest version of Laravel

Lecture 35 install laravel 8 or any specific version of laravel

Lecture 36 Before you start

Lecture 37 create migration file

Lecture 38 Specified key was too long error

Lecture 39 controller and category form

Lecture 40 store category

Lecture 41 edit category

Lecture 42 update category

Lecture 43 delete category with confirmation

Lecture 44 validation

Section 7: Food Section

Lecture 45 Form for food

Lecture 46 validation of the form

Lecture 47 store the food information

Lecture 48 list all food

Lecture 49 edit food

Lecture 50 update food information

Lecture 51 delete food information

Lecture 52 add middleware

Section 8: frontend

Lecture 53 list all foods at frontend

Lecture 54 DOWNLOAD PROJECT show the information of individual food

Section 9: PROJECT2[INTERMEDIATE LEVEL]:overview of the project

Lecture 55 Overview of quiz application

Section 10: Introduction

Lecture 56 Laravel Scaffolding

Lecture 57 install laravel 8

Section 11: Integrate Admin Template

Lecture 58 create js and css links

Lecture 59 creating different pages and master file

Section 12: Model, Migration and Relationship

Lecture 60 create model and migration file

Lecture 61 create field name and migrate file

Lecture 62 create fillable and relationship

Section 13: Quiz Section

Lecture 63 create quiz form

Lecture 64 validate and store quiz in database

Lecture 65 get all quizzes

Lecture 66 Update Quiz

Lecture 67 delete quiz

Lecture 68 create sidebar links

Section 14: Question section

Lecture 69 create question form

Lecture 70 validate and store questions

Lecture 71 get all questions

Lecture 72 show questions with options

Lecture 73 edit questions

Lecture 74 update question and answers

Lecture 75 delete question and answers

Lecture 76 view questions belongs to quiz

Section 15: User

Lecture 77 Register a user

Lecture 78 get all users

Lecture 79 update user details

Lecture 80 delete a user

Section 16: Admin

Lecture 81 create a seeder file

Lecture 82 make and implement middleware

Section 17: Assign exam

Lecture 83 assign exam form

Lecture 84 admin assign exam to user

Lecture 85 admin view exam and user

Lecture 86 add sidebar

Lecture 87 remove assign exam

Section 18: Frontend

Lecture 88 Frontend get details of quiz

Lecture 89 get quiz questions

Lecture 90 get one question on screen vue js

Lecture 91 get user responses vue js

Lecture 92 store user responses in database

Lecture 93 handling situation

Lecture 94 Display user results

Lecture 95 implement timer

Lecture 96 user profile

Lecture 97 Route fixed

Section 19: Result

Lecture 98 view result part1

Lecture 99 view result part2

Lecture 100 result view part3

Lecture 101 result view part4

Lecture 102 working on dashbaord

Lecture 103 DOWNLOAD PROJECT & Disable right click and final video of quiz app

Section 20: PROJECT:3[INTERMEDIATE LEVEL] ECOMMERCE APPLICATION: Overview

Lecture 104 overview ecommerce project

Section 21: PROJECT:2 ECOMMERCE APPLICATION

Lecture 105 Laravel scaffolding

Section 22: Integration of Admin Template

Lecture 106 fixing javascript and css links

Lecture 107 split pages

Lecture 108 extend template

Section 23: Category

Lecture 109 category model and migration

Lecture 110 category form and validation

Lecture 111 Store category in database

Lecture 112 Get categories from database

Lecture 113 Notification message

Lecture 114 delete category

Lecture 115 update category

Lecture 116 sidebar for category

Section 24: Subcategory

Lecture 117 Subcategory migration and model

Lecture 118 create subcategory form and validate form

Lecture 119 store subcategory

Lecture 120 list subcategory

Lecture 121 update subcategory

Lecture 122 delete subcategory

Lecture 123 sidebar for subcategory

Section 25: Product

Lecture 124 migration of product table

Lecture 125 create product form

Lecture 126 validation of product form

Lecture 127 ajax dependent dropdown

Lecture 128 store product

Lecture 129 datatable for product

Lecture 130 list all products

Lecture 131 edit product

Lecture 132 update product

Lecture 133 delete product

Lecture 134 product sidebar

Section 26: Migration and Seeder

Lecture 135 migration of users table

Lecture 136 seeder

Section 27: Middleware

Lecture 137 create middleware

Section 28: Frontend

Lecture 138 frontend page design part1

Lecture 139 frontend page design and list product

Lecture 140 frontend design partt3

Lecture 141 frontend product view part4

Lecture 142 frontend single product part5

Lecture 143 frontend dynamic carousel

Lecture 144 frontend similar product recommendation

Lecture 145 frontend browse product by category

Lecture 146 frontend checkbox filter

Lecture 147 frontend remember checkbox state

Lecture 148 frontend filter by price

Lecture 149 frontend reset filter

Section 29: Install fontawesome

Lecture 150 install font awesome

Section 30: cart

Lecture 151 About Laravel Session

Lecture 152 Add item to cart

Lecture 153 cart page design

Lecture 154 display cart items

Lecture 155 update cart

Lecture 156 validation rule for cart

Lecture 157 remove item from cart

Lecture 158 missing links fixed

Section 31: payment setup

Lecture 159 payment form design

Lecture 160 Links

Lecture 161 signup stripe and install package

Lecture 162 Stripe payment form

Lecture 163 payment complete

Lecture 164 display product in checkout

Lecture 165 display user orders

Section 32: Mail

Lecture 166 setup for mail

Lecture 167 send mail with purchase details

Section 33: Search product

Lecture 168 search page design

Lecture 169 search products

Section 34: sliders

Lecture 170 slider part1

Lecture 171 upload images for slider

Lecture 172 list sliders and delete sliders

Lecture 173 make dynamic slider in frontend

Section 35: Dashboard

Lecture 174 analytics

Lecture 175 Display all customers in dashboard

Section 36: User order in Admin Dashboard

Lecture 176 get user orders in admin dashboard part1

Lecture 177 get user order in admin dashboard part2

Lecture 178 get user order in admin dashboard part3

Section 37: Download Project and final video

Lecture 179 source code

Section 38: PROJECT 4[ADVANCED LEVEL]: PHOTOSHARE APP

Lecture 180 project overview

Lecture 181 laravel scaffolding

Lecture 182 Register user

Lecture 183 migration

Lecture 184 crate category seeder

Section 39: Album

Lecture 185 create album component

Lecture 186 get categories in album component

Lecture 187 store album details

Lecture 188 validation of album

Lecture 189 get all user created albums

Lecture 190 display albums

Lecture 191 edit album component

Lecture 192 update record

Lecture 193 Add sweet alert

Lecture 194 delete record

Section 40: Images

Lecture 195 upload component part1

Lecture 196 upload component part2

Lecture 197 upload component part3

Lecture 198 accept prop album id part4

Lecture 199 display album images part5

Lecture 200 delete image part6

Lecture 201 view album image part7

Lecture 202 install disqus comment

Section 41: Frontend

Lecture 203 display all albums

Lecture 204 Album profile of user

Section 42: Follow/Unfollow User

Lecture 205 follow component part1

Lecture 206 follow and unfollow user part2

Lecture 207 handling issue

Lecture 208 get all following

Lecture 209 avatar component -update profile image

Lecture 210 background component-update background image

Section 43: Pagination with vue js

Lecture 211 pagination part1

Lecture 212 pagination part2

Section 44: Browse by Category

Lecture 213 search album by category

Section 45: DOWNLOAD PROJECT CODE Delete images from directory

Lecture 214 DOWNLOAD PROJECT CODE and final delete images directory

Section 46: PROJECT5[BEGINNER LEVEL]- Ringtone and Wallpaper download website

Lecture 215 Project overview

Section 47: Laravel scaffolding

Lecture 216 Laravel scaffolding

Section 48: Ringtone backend

Lecture 217 migration of the table

Lecture 218 create form for ringtone

Lecture 219 User and Categories seeder file

Lecture 220 validation of the form

Lecture 221 store ringtones details in db

Lecture 222 display ringtone

Lecture 223 edit category

Lecture 224 update ringtone

Lecture 225 delete ringtone

Lecture 226 play one audio at a time

Section 49: Ringtone frontend

Lecture 227 get all ringtones

Lecture 228 show single ringtones

Lecture 229 download audio

Lecture 230 get ringtones by category

Lecture 231 add comment box and share button

Section 50: Wallpaper

Lecture 232 make form

Lecture 233 install package

Lecture 234 upload image

Lecture 235 display wallpaper

Lecture 236 delete wallpaper

Lecture 237 update wallpaper

Section 51: Frontend wallpaper

Lecture 238 download wallpaper

Lecture 239 download wallpaper and final touch

Section 52: PROJECT6[INTERMEDIATE]-Employee Management System-User,Roles&Permission,Bulkmail

Lecture 240 overview of the EMS

Lecture 241 Laravel scaffolding

Section 53: Admin template

Lecture 242 split files

Lecture 243 create master file

Section 54: migrations

Lecture 244 migrations of the table

Section 55: Departments

Lecture 245 create department form

Lecture 246 create department

Lecture 247 list all departments

Lecture 248 update departments

Lecture 249 delete department

Lecture 250 department delete error fixed

Section 56: Roles

Lecture 251 create roles

Lecture 252 get all roles

Lecture 253 update and delete roles

Lecture 254 role delete error fixed

Section 57: Employee

Lecture 255 employee form and validation

Lecture 256 register employee

Lecture 257 get all employees

Lecture 258 validate form

Lecture 259 edit employee

Lecture 260 update employee

Lecture 261 delete employee

Section 58: Permissions

Lecture 262 create employee login

Lecture 263 permission form

Lecture 264 store permission

Lecture 265 get all permissions

Lecture 266 edit permissions

Lecture 267 update permissions

Lecture 268 delete permission

Lecture 269 hide and show links based on permission

Lecture 270 protect route with middleware

Section 59: Employee Leave

Lecture 271 create leave form

Lecture 272 store leave

Lecture 273 update and delete leave

Lecture 274 accept reject leave

Lecture 275 permission and sidebar for leave

Section 60: Notice

Lecture 276 create notice

Lecture 277 get all notices

Lecture 278 update and delete notice

Lecture 279 update permission for notice

Section 61: Bulk email

Lecture 280 mail setup

Lecture 281 design a form

Lecture 282 send email with attactment

Lecture 283 mail permission

Section 62: Dashboard

Lecture 284 work on dashboard

Lecture 285 final video

Section 63: Laravel application deployment

Lecture 286 Push code in Github

Lecture 287 Deploying our Laravel application

Lecture 288 Deploying in cloudways

anyone who wants to enhance their laravel skills,anyone who want to make real world apps with modern technology such laravel and vue js,anyone who want to be senior level developer,you will learn to make quiz(online examination) with laravel and vue js,you will learn to make ecommerce application,you will learn to make photo share app with laravel and vue js,you will learn to make wallpaper and ringtone download website,you will learn to make employee management system with roles and persmission,and much more


Homepage
کد:
https://anonymz.com/?https://www.udemy.com/course/laravel-masterclass-build-web-apps-with-laravel-7-php/


کد:
https://nitroflare.com/view/7815CA51C1929F8/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part1.rar
https://nitroflare.com/view/6B1DCF494300181/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part2.rar
https://nitroflare.com/view/9C2242121740C4A/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part3.rar
https://nitroflare.com/view/33D19314BE602B8/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part4.rar
https://nitroflare.com/view/E7BD34A5BBDE086/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part5.rar
https://nitroflare.com/view/A5363F0A7D05949/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part6.rar
کد:
https://rapidgator.net/file/501ac841777dd295c8fc2617f929a0b2/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part1.rar.html
https://rapidgator.net/file/d790dd6e515ad65ef0640a930a32bd04/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part2.rar.html
https://rapidgator.net/file/74cc5ff2a2fb6ed4b2d705c471e03d0a/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part3.rar.html
https://rapidgator.net/file/287559c0a94e0b2f622a96f3e1ab8fce/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part4.rar.html
https://rapidgator.net/file/9c680a997b909e35d42114f214afb226/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part5.rar.html
https://rapidgator.net/file/152fddeb248bb12ec2d4fa7b33e3bb29/Laravel_Make_six_projects_with_PHP_and_Laravel.part6.rar.html
Nepobedivi آفلاین است   پاسخ به نقل قول چوق/پاداش
پاسخ

به اشتراک بگذارید

برچسب ها
elearning, laravel, make, php, projects, tutorial


كاربران در حال ديدن تاپیک: 1 (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع جستجو این تاپیک
جستجو این تاپیک:

جستجوی پیشرفته
حالت نمایش

مجوزهای ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدید ارسال کنید
شما نمیتوانید به پست ها پاسخ دهید
شما نمیتوانید فایل پیوست ضمیمه کنید
شما نمیتوانید ارسال های خود را ویرایش کنید

BB code : فعال
شکلکها : فعال
[IMG] : فعال
HTML : غیر فعال

خط مشی بانک مرکزی
جهت ارسال تاپیک جدید: 100 چوق
جهت ارسال پست: 50 چوق
به ازای هر کارکتر در پست : 1 چوق
پرش

تاپیک های مشابه
تاپیک نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرین ارسال
Laravel for RESTful API's book24h دانلود فیلم های خارجی 0 05-02-2023 10:04 PM
Laravel 9 From Beginner To Freelancer book24h دانلود فیلم های خارجی 0 03-11-2023 11:28 AM
Laravel Concepts book24h دانلود کتابهای الکترونیکی 0 02-17-2023 01:31 AM
Master Laravel With Vue JS book24h دانلود فیلم های خارجی 0 02-16-2023 10:08 AM
Laravel Environment Architecture Course book24h دانلود کتابهای الکترونیکی 0 02-16-2023 09:10 AM


زمان محلی شما با تنظیم GMT +3.5 هم اکنون 05:49 PM میباشد.

Powered by vBulletin .
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.