PDA

View Full Version : ضرب المثل ها


 1. لوطی خور کردن
 2. تفنگ حسن موسی هم نزد
 3. مرگ می خواهی برو گیلان (ضرب المثل)
 4. ضرب المثل کار بوزینه نیست نجّاری
 5. ضرب المثل محتسب در بازار است
 6. ضرب المثل این شتر را جای دیگری بخوابان
 7. ضرب المثل خدا از سلطان محمود بزرگ‌تر است
 8. هشت ضرب‌ المثل‌ مدیریتی عجیب از سراسر دنیا
 9. ضرب المثل کندن در خیبر
 10. ضرب المثل چون غرض آمد، هنر پوشیده شد
 11. نه شیر شتر نه دیدار عرب
 12. عروس ِخودم می‌دونم
 13. هفت خط
 14. یخش نگرفت
 15. داستان ضرب المثل پاشنه آشیل و چشم اسفندیار
 16. ضرب المثل اشکی بریز
 17. بوی حلوایش می­آید
 18. قاپش پراست
 19. پنبه­اش را زدند
 20. یخش نگرفت
 21. نقل کفر، کفر نیست
 22. مگر سراشپختر آوردی؟
 23. دری وری می گوید
 24. ضرب المثلهاي فارسي همراه با معنی
 25. دوغ و دوشاب یکی است(ضرب المثل)
 26. در یمنی پیش منی
 27. خون سیاوش
 28. نخ را باید کوتاه گرفت
 29. «قُمپُز در کردن» یعنی چه؟
 30. زندگی سگی و ضرب المثل ان
 31. ضرب المثل هایی درباره ی ازدواج
 32. ضرب المثل جنگ زرگری
 33. ریشه های تاریخی اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی
 34. لنگ انداختن
 35. جیک و بوکشان درست است
 36. حرف مفت
 37. پهلوان پنبه و پنبه ی کسی را زدن
 38. بند را آب دادن
 39. به مشروطه اش رسید
 40. بل گرفتن
 41. ضرب المثل خشک و تر
 42. ریگ به کفش داشتن یعنی چی؟
 43. ضرب المثل سد سکندر باش
 44. کفر ابلیس
 45. سه پلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزی برسد
 46. احساس بالاتر از دلیل است
 47. دود چراغ خورده
 48. دوغ و دوشاب یکی است
 49. حکیم باشی را دراز کنید
 50. کوراوغلی می خواند
 51. گربه مرتضی علی
 52. کله گرگی
 53. مسیحا نفس
 54. شتر به پشت بام اورد
 55. ضرب المثل سرم را بشکن و نرخم را نه
 56. ضرب امثل چشم روشنی را شنیده اید
 57. ضرب المثل شال و کلاه
 58. لعن الله اللجاجة
 59. ضرب المثل اين منم نه اين منم
 60. از هر دینی هستی باش ولی وجدان داشته باش
 61. يك بار جستي اي ملخ، دو بار جستي اي ملخ، بار سوم چوب است و فلك
 62. جمله ای کوتاه با خدا !
 63. الکی
 64. اندرین صندوق جز لعنت نبود
 65. ايراد بني اسرائيلي
 66. قوز بالاقوز
 67. هيهات، هيهات
 68. نه می خواهم خدا گوساله را به همسایه ام بدهد و نه ماده گاو را به من.
 69. کلکش را کندند (ضرب المثل)
 70. چوب توی آستین کردن
 71. کعب الاخبار
 72. ضرب المثل لقمان را حکمت آموختن
 73. دست از کاری شستن
 74. صبر کنید تا من تفی به دستم بکنم
 75. زد كه زد خوب كرد كه زد
 76. گربه ی عابد
 77. خروس بی محل
 78. چراعاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
 79. چو فردا شود فکر فردا کنیم
 80. کلکش را کندند
 81. نان و انگور و این همه جنجال
 82. دلو حاجی میرزا آقاسی
 83. کفر ابلیس
 84. کلاه شرعی
 85. حمام زنانه شد
 86. گرز رستم گرو است
 87. گرگ باران دیده
 88. تعارف شاه عبدالعظیمی
 89. باش تا صبح دولتت بدمد
 90. بادنجان دور قاب چین
 91. طشت رسوایی
 92. نان گدایی را گاو خورد دیگر به کار نرفت
 93. سه دزد بی صدا دارم الهی، حاجی و مشهدی و کربلایی
 94. سزای نیکی بدی است
 95. شق القمر کرد
 96. سگ و درویش
 97. شاهنامه آخرش خوش است
 98. شال و کلاه کردن
 99. شغال بیشه مازندران را ندرد جز سگ مازندرانی
 100. نعل وارونه می زند
 101. هم از گندم ری افتاد، هم از خرمای بغداد
 102. هرگز از کف دست مویی نمی روید
 103. مثل کبک سرش را زیر برف می کند
 104. ما را ازین نمد کلاهی است
 105. مرغ از قفس پرید
 106. دختر سعدی
 107. دیزی می‌غلطد درش را پیدا می‌كند
 108. مفرداتش خوب است ولی مرده شوی ترکیبش را ببرد
 109. از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می برد
 110. آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است
 111. سایه تان از سرما کم نشود
 112. از آسمان افتاد
 113. احساس بالاتر از دلیل است
 114. انوشیروان دادگر
 115. ریشه ضرب المثل دمت گرم!
 116. 70 تا ضرب المثل ایرانی
 117. ضرب‌المثل‌های زیبا و خواندنی جهان
 118. ضرب المثل ازاین ستون به آن ستون فرج است
 119. اگرقاطرکسي را رم ندهي،کسي با توکاري ندارد
 120. چند ضرب المثل زيبا!
 121. چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی
 122. زن در ضرب‌المثلهاي ملل
 123. ریشه تاریخی ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی
 124. ضرب المثل های ایرانی همراه معادل انگلیسی
 125. درقديم چه کساني آتش بيار معرکه بودند؟!
 126. ضرب المثل های قدیمی و جالب
 127. ماستمالی کردن
 128. ریشه ضرب‌المثل - برعكس نهند نام زنگی كافور
 129. اگر من منم،پس کو کدوی گردنم ؟
 130. حرفش را به کرسی نشاند
 131. آب از سرچشمه گل آلود است (ضرب المثل)
 132. ميرزا ميرزا رفتن
 133. حیدری و نعمتی (ضرب المثل)
 134. باهمه بله با من هم بله؟! (ضرب المثل)
 135. خط و نشان (+)
 136. شمشیر از رو بستن
 137. سگ در خانه اش تازی می شود
 138. ضرب المثل بوقش را زدند
 139. ریشه ضرب المثل"دو قورت و نیمش باقی است ."
 140. ضرب المثل هايي از مرگ
 141. نان گدایی را گاو خورد دیگر به کار نرفت
 142. نانش بده، نامش مپرس
 143. هم آش معاویه را می خورد، هم نماز علی را می خواند!
 144. الخیر فیما وقع
 145. آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند
 146. از پشت خنجر زد
 147. رقص شتری
 148. دست و پای کسی را در پوست گردو گذاشتن
 149. نقش آوردن
 150. هالو گیر آوردن
 151. هرگز از کف دست مویی نمی روید
 152. هر را از بر تمیز نمی دهد
 153. رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان
 154. آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است
 155. اشك تمساح می ریزد
 156. اشكی بریز
 157. آبشان از یک جوی نمی رود
 158. سبیلش را چرب کرد
 159. ميرزا ميرزا رفتن
 160. گنج قارون دارد
 161. این حسن تا آن حسن صد گز رسن
 162. ضرب المثل خان یغما
 163. خلایق هرچه لایق!
 164. از خجالت آب شد
 165. از ريش به سبيل پيوند مي كند
 166. امروز كار خانه با فضه است
 167. هر كه چاهی بكنه بهر كسی اول خودش دوم كسی
 168. می آیند و می روند و با كسی كاری ندارند
 169. راز دل به زن مگو با نو كیسه معامله نكن با آدم كم عقل رفیق نشو
 170. روی یخ گرد و خاك بلند نكن
 171. خر کریم را نعل کرد
 172. گواه شاهد صادق در آستین باشد
 173. ضرب المثل چو مردی بود کز زنی کم بود
 174. ضرب المثل در اشعار شاعران
 175. در موارد زیر لب از لب نجنبانید!
 176. ازدواج در ضرب ‌المثل ‌های جهان
 177. گربه دستش به گوشت نمی رسید می گفت بو می ده !
 178. ضرب المثل ” بز خری می کنی ؟ “
 179. ضرب المثل تعارف شاه عبدالعظیمی
 180. ضرب المثل کندن در خیبر
 181. ضرب المثل”گربه را دم حجله کشتن”
 182. ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده !
 183. ضرب المثلهای چینی
 184. ضرب المثل انگليسي
 185. چند ضرب المثل کردی
 186. ضرب المثلهای ترکی طبق حروف الفبا-Atalar Sözü və məsəllər
 187. ضرب المثل های فارسی طبق حروف الف با
 188. ضرب المثل های فارسی طبق حروف الف با
 189. ضرب المثلهای اسپانیولی
 190. ضرب المثلهای چینی
 191. ضرب المثلهای آلمانی
 192. ضرب المثل فرانسوی
 193. خر ما از کرگی دم نداشت
 194. ريشه ضرب المثل اشك تمساح !
 195. 7 ضرب المثل از سراسر دنیا
 196. مثل ها از کجا می آیند؟
 197. ضرب المثلهاي جهان
 198. ضرب المثل هاي اسپانيايي
 199. 70 تا ضرب المثل ایرانی
 200. ضرب المثل های انگلیسی
 201. ازدواج در ضرب المثل هاي جهان
 202. ضرب المثل ها و سخنان شیرین درباره ی ازدواج
 203. ریشه و مفهوم ضرب المثل های فارسي
 204. چند مثل بسیار زیبای آفریقایی
 205. معروف ترين ضرب المثلهاي جهان
 206. فوق العاده ...فوق العاده ........ هزاران ضرب المثل