PDA

View Full Version : زبان شناسی فارسی


 1. فرهنگ، زبان و ادبيات ايران در فرانسه
 2. فرهنگ، زبان و ادبيات ايران در روسیه
 3. فرهنگ، زبان و ادبيات ايران در آلمان
 4. زبان فارسی, یکه تاز عرصه تاریخ
 5. منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
 6. آشنایی با نحو | دستور زبان فارسی
 7. آشنایی با صرف | دستور زبان فارسی
 8. آشنایی با واج شناسی | زیر شاخه ای از زبان شناسی
 9. آشنایی با آوا شناسی | شاخه ای از زبان شناسی
 10. جهاني سازي زبان فارسي
 11. آشنایی با گویش های میانی ایران
 12. گویش های کنونی پارسی
 13. چهل گويش ايراني
 14. طبقه بندى زبانها و گويشهاى ايرانى
 15. گویش پارسی، از گذشته تا کنون
 16. نام های بیگانه و خارجی در زبان فارسی
 17. یادگیری زبان فارسی
 18. آشنایی با هفت زبان شگفت انگیز جهان
 19. یادداشت استاد واصف باختری
 20. فارسی تاجیکی забони тоҷикӣ
 21. رشته زبان‌شناسی را بیشر بشناسید
 22. نا آشنایی با فرهنگستان
 23. واژه عشق
 24. زبان معیار
 25. ناشنيده‌هايي از زبان فارسي
 26. نقدي بر متون فارسي
 27. نقش روانی و عاطفی واژه ها
 28. واژه
 29. علم زبان شناسی شعرهاي فارسي(4)
 30. علم زبان شناسی شعرهاي فارسي(3)
 31. علم زبان شناسی شعرهاي فارسي(2)
 32. علم زبان شناسی شعرهاي فارسي(1)
 33. گفتمانهای قیاس ناپذیر (3)
 34. گفتمانهای قیاس ناپذیر (2)
 35. گفتمانهای قیاس ناپذیر (1)
 36. نگارش هیروگلیف
 37. یادگیری زبان اول
 38. نگارش آزتک
 39. نگارش میخی
 40. ارتباط میان واژه و معنا
 41. زبان‌شناسي چیست؟
 42. سبک و نحوه بیان
 43. زبان مادری و زبان علمی
 44. گام هاى فرهنگستان
 45. زبان مخفی و مطالعه آن در ایران
 46. قطره اي از درياي زبان شناسی 2
 47. قطره اي از درياي زبان شناسی 1
 48. زبان فارسی در آثار ابو نصر فارابی
 49. زبان‌آموزی تلقینی چیست؟
 50. ریشه «واژه»
 51. نفوذ زبان فارسی در عربی
 52. تشکیل شدن زبان
 53. زبان، دروازه‌ ورود به جهانی ناآشنا
 54. روان شناسی زبان
 55. نوزاد به ما گوش می‌دهد/زبان را درک میکند
 56. حذف ارکان جمله در ترجمه ی ادبی
 57. حذف های رایج در شعر
 58. ترجمه پذیری متون ادبی و ترجمه شعر
 59. ریشه پهلوی «ادب»
 60. علم زبانشناسی
 61. کلمات فارسی در قدیم‌ترین فرهنگ نامه عربی
 62. موضوع و اصل زبان شناسی
 63. کتیبه کرتیر
 64. زبان‌های ایرانی خارج از ایران
 65. قاعده زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی
 66. ابوعلی سینا و سینا و زبان فارسی
 67. زبان عربی در جهان اسلام
 68. زبان فارسی در هند
 69. اهمیت زبان فارسی در هند
 70. ادبیات تطبیقی فارسی
 71. زبان فارسی در زمان عثمانی
 72. تقدیم و تأخیر نجومی
 73. ترجمه ی شعر عربی چه دشواری هایی دارد؟