صفحه اصلی - فروم پرشین سون

بازگشت   PersianSeven Forums
پورتال پرشين راهنمایی جــوایز IShop وبلاگ پرشین تماس با ما  مرکز بازی (90 بازی ها)  
بازی های جدید
Target
Space Invaders
Snakeman
Smack the Rabbit
Shape Game
Fishing the Sea
Reactor
Rabbit Hunter
Parachute Panic
Ping
Ollie Skates
Othello
Mosquito Kill
Mumu
DNA Golf
جستجو

  
  

قهرمانان مرکز بازی
Player with most highscores Player on 2nd place Player on 3rd place
montazereoo
22 امتیاز
Alireza
17 امتیاز
sonyxperia
10 امتیاز

قهرمان مرکز بازی قهرمان قهرمانان
montazereoo
با 23 امتیاز
برترین امتیاز
امپراطور رم
با امتیاز412
قهرمانان جدید  
ali-89 قهرمان جدید flyplane شد 03-07-2020
ali-89 قهرمان جدید Drag Race شد 02-21-2018
مونا قهرمان جدید Chicken شد 01-04-2018
ali-89 قهرمان جدید Simon شد 07-14-2017
ali-89 قهرمان جدید Watch Out شد 07-14-2017
آخرین امتیاز مرکز بازی 
ali-89 با 28 امتیاز قهرمان بازی Parachute Panic شد
Login To Play

اطلاعات لیگ های قهرمانی مرکز بازی
6 لیگ های تکمیل نشده
1 لیگ در حال برگزاری
4 لیگ تمام شده
مسابقات فعال ثبت نام شده: 0
هنوز شايستگي دارد در 0
حذف شد در 0
حذف شد در 0
ایجاد لیگ قهرمانی جدید

اطلاعات بازی
3D SuperBall 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
3D SuperBall
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز50
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز50
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 42
مدت بازی: 44:16
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
5 Card Draw 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
5 Card Draw
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز540
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز540
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 18
مدت بازی: 05:03
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Alien Attack 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Alien Attack
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز5000
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز5000
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 19
مدت بازی: 12:53
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Alien Commander 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Alien Commander
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز2500
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز2500
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 38
مدت بازی: 18:47
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Alien Invasion 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Alien Invasion
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز210
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز210
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 35
مدت بازی: 22:04
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Anime BlackJack 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Anime BlackJack
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز100000
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز100000
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 24
مدت بازی: 01:04:08
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Apple Hunt 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Apple Hunt
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز84683200000
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز84683200000
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 12
مدت بازی: 13:10
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Apples 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Apples
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز101
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز101
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 98
مدت بازی: 01:39:14
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Arkanoid 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Arkanoid
برترین امتیاز
ali-89
با امتیاز20200
بهترین امتیاز
ali-89
با امتیاز20200
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 448
مدت بازی: 01:55:38
رتبه بندی بازی
رتبه: 1 رای ها1 رای ها1 رای ها1 رای ها1 رای ها
Aski 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Aski
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز142
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز142
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 17
مدت بازی: 07:15
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Asteroids 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Asteroids
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز6550
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز6550
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 21
مدت بازی: 15:51
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Asteroids 2k3 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Asteroids 2k3
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز11320
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز11320
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 8
مدت بازی: 06:31
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Autobahn 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Autobahn
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز24500
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز24500
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 78
مدت بازی: 05:57:50
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Balloon Bomber 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Balloon Bomber
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز100256
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز100256
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 28
مدت بازی: 53:24
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Bassteroids 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Bassteroids
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز28500
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز28500
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 37
مدت بازی: 01:17:04
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Bat Punch 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Bat Punch
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز5050
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز5050
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 10
مدت بازی: 44:58
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Battle of Helms Deep 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Battle of Helms Deep
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز133
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز133
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 4
مدت بازی: 07:41
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Big Bird Hunting 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Big Bird Hunting
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز520
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز520
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 16
مدت بازی: 15:01
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Bomb Blast 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Bomb Blast
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز5236
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز5236
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 20
مدت بازی: 12:49
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Booger Flick 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Booger Flick
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز10548
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز10548
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 15
مدت بازی: 52:06
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Boxteroid 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Boxteroid
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز6286
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز6286
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 12
مدت بازی: 08:26
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Breakout 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Breakout
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز8810
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز8810
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 10
مدت بازی: 08:52
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Brighton Bounty 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Brighton Bounty
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز3080
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز3080
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 4
مدت بازی: 05:57
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Bubble Trouble 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Bubble Trouble
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز70545
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز70545
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 15
مدت بازی: 01:17:32
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Bug Juice 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Bug Juice
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز126
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز126
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 29
مدت بازی: 02:27:47
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Bugz 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Bugz
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز92
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز92
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 9
مدت بازی: 27:36
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Bunny Grab 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Bunny Grab
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز470
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز470
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 11
مدت بازی: 07:22
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Burger Time 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Burger Time
برترین امتیاز
T15HT4R
با امتیاز6650
بهترین امتیاز
T15HT4R
با امتیاز6650
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 13
مدت بازی: 17:12
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Capture The Flag 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Capture The Flag
برترین امتیاز
T15HT4R
با امتیاز1630
بهترین امتیاز
T15HT4R
با امتیاز1630
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 49
مدت بازی: 01:17:42
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Cell-Out 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Cell-Out
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز25550
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز25550
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 104
مدت بازی: 05:04:58
رتبه بندی بازی
رتبه: 2 رای ها2 رای ها2 رای ها2 رای ها2 رای ها
Chicken 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Chicken
برترین امتیاز
مونا
با امتیاز181
بهترین امتیاز
مونا
با امتیاز181
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 5
مدت بازی: 05:09
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Chopper Challenge 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Chopper Challenge
برترین امتیاز
ali-89
با امتیاز821
بهترین امتیاز
ali-89
با امتیاز821
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 41
مدت بازی: 31:49
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Classic Donkey Kong 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Classic Donkey Kong
برترین امتیاز
Mr.ALiw
با امتیاز6600
بهترین امتیاز
sonyxperia
با امتیاز6600
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 19
مدت بازی: 34:17
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Cop-For-This 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Cop-For-This
برترین امتیاز
Mr.ALiw
با امتیاز19
بهترین امتیاز
sonyxperia
با امتیاز19
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 7
مدت بازی: 15:21
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Crab Volleyball 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Crab Volleyball
برترین امتیاز
امپراطور رم
با امتیاز9
بهترین امتیاز
امپراطور رم
با امتیاز9
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 104
مدت بازی: 03:28:53
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Crazy Cars 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Crazy Cars
برترین امتیاز
ali-89
با امتیاز9750
بهترین امتیاز
ali-89
با امتیاز9750
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 6
مدت بازی: 16:48
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Crazy Closet Synergyforums.com 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Crazy Closet Synergyforums.com
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز139
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز139
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 3
مدت بازی: 03:10
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Cub Shoot 2 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Cub Shoot 2
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز456
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز456
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 413
مدت بازی: 02:44:10
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Curveball 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Curveball
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز30500
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز30500
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 473
مدت بازی: 10:04:59
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Disc Dash 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Disc Dash
برترین امتیاز
f14
با امتیاز25839
بهترین امتیاز
f14
با امتیاز25839
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 206
مدت بازی: 01:54:13
رتبه بندی بازی
رتبه: 1 رای ها1 رای ها1 رای ها1 رای ها1 رای ها
DNA Golf 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
DNA Golf
برترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
بهترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 10
مدت بازی: 00:00
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Dog Game 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Dog Game
برترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
بهترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 4
مدت بازی: 00:00
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Donkey Rocket 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Donkey Rocket
برترین امتیاز
امپراطور رم
با امتیاز5966
بهترین امتیاز
امپراطور رم
با امتیاز5966
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 3
مدت بازی: 21:46
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Drag Race 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Drag Race
برترین امتیاز
ali-89
با امتیاز9845
بهترین امتیاز
ali-89
با امتیاز9845
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 53
مدت بازی: 59:44
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Duck Tracker 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Duck Tracker
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز1000
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز1000
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 6
مدت بازی: 09:53
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
El Emigrante 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
El Emigrante
برترین امتیاز
Alirezaa
با امتیاز2028
بهترین امتیاز
Alireza
با امتیاز2028
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 10
مدت بازی: 04:51
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Eskiv 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Eskiv
برترین امتیاز
Mr.ALiw
با امتیاز50
بهترین امتیاز
sonyxperia
با امتیاز50
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 18
مدت بازی: 01:36
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Fish Kill 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Fish Kill
برترین امتیاز
Mr.ALiw
با امتیاز500
بهترین امتیاز
sonyxperia
با امتیاز500
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 2
مدت بازی: 01:05
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Fishing the Sea 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Fishing the Sea
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز4534
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز4534
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 28
مدت بازی: 57:11
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Fishwater Challenge 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Fishwater Challenge
برترین امتیاز
ali-89
با امتیاز3510
بهترین امتیاز
ali-89
با امتیاز3510
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 25
مدت بازی: 04:37
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Flash Poker 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Flash Poker
برترین امتیاز
Mr.ALiw
با امتیاز50
بهترین امتیاز
sonyxperia
با امتیاز50
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 6
مدت بازی: 00:22
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Flashbert 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Flashbert
برترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
بهترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 6
مدت بازی: 00:00
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Fling The Cow 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Fling The Cow
برترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
بهترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 15
مدت بازی: 00:00
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Fly Shoot 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Fly Shoot
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز520
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز520
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 12
مدت بازی: 14:25
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
flyplane 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
flyplane
برترین امتیاز
ali-89
با امتیاز20
بهترین امتیاز
ali-89
با امتیاز20
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 34
مدت بازی: 04:40
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Funky Pong 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Funky Pong
برترین امتیاز
Mr.ALiw
با امتیاز5
بهترین امتیاز
sonyxperia
با امتیاز5
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 8
مدت بازی: 03:18
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Gary Golf 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Gary Golf
برترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
بهترین امتیاز
- بدون امتیاز -
 
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 2
مدت بازی: 00:00
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Gyroball 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Gyroball
برترین امتیاز
Mr.ALiw
با امتیاز58
بهترین امتیاز
sonyxperia
با امتیاز58
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 10
مدت بازی: 12:10
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Helicopter 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Helicopter
برترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز308
بهترین امتیاز
montazereoo
با امتیاز308
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 70
مدت بازی: 52:44
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده
Hexxagon 
تنظیمات
بازی
(در صفحه جدید)

نمایش امتیازات
Hexxagon
برترین امتیاز
امپراطور رم
با امتیاز35
بهترین امتیاز
امپراطور رم
با امتیاز35
امتیاز شما
عملکرد شما: وجود ندارد
آمار
تعداد بازی: 64
مدت بازی: 02:25:59
رتبه بندی بازی
رتبه: هنوز رتبه بندی نشده

کاربران آنلاین در مرکز بازی (مجموع: 0, مجموع رکورد: 4)
عضو: 0 | مهمان: 0 | ناشناس: 0 


ibProArcade v2.7.0+
Extended vBulletin-Version © MrZeropage (www.vbulletin.org)


زمان محلی شما با تنظیم GMT +3.5 هم اکنون 02:50 PM میباشد.

Powered by vBulletin .
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.